Ogłoszenia

Kultura bez barier

Plakat informujący o wysokości przyznanego grantu w ramach projektu Kultura bez Barier
dodano: środa, 12 października 2022 autor: Rafał Wojciechowski

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie realizuje przedsięwzięcie grantowe „Literatura bez barier! Likwidacja barier w dostępie do oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zapewnienie dostępności oferty kulturalnej - Noworudzkich Spotkań z Poezją oraz zasobów MBP w Nowej Rudzie poprzez wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Plakat informujący o wysokości przyznanego grantu w ramach projektu Kultura bez Barier