Trwa ładowanie danych...

Aktualności

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Dodane przez: Krystyna Fecko
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego 

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych. 
Do 30 kwietnia 2018 r. należy nadesłać zestaw pięciu wierszy

Honorowane będą tylko prace nadesłane w jednym pliku tekstowym, w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) oznaczone godłem na adres e-mailowy: dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl 
Kopertę sygnowaną tym samym godłem co wiersze, z dopiskiem „Konkurs Krukowskiego”, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, należy przesłać Pocztą Polską na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10, 57-400 Nowa Ruda. 

Nadesłane utwory nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach. 
Jeden autor może wysłać jeden zestaw. 

Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na:
  • upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowości),
  • nieodpłatne wykorzystanie wierszy napisanych przez autorów w pokonkursowej antologii,  prasie lokalnej bądź na stronie internetowej Organizatora,
  • publikację zdjęć przedstawiających uczestników konkursu,
  • gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych. 
  • Zdobywcy nagród w konkursie, podlegają karencji, mianowicie: 
I miejsce – trzy lata, 
II miejsce – dwa lata, 
III miejsce – rok. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu łamania praw autorskich. 
Jury po przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokości: 
I – 900 zł, 
II – 400 zł, 
III – 200. 
Możliwy jest inny podział nagród. 
Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w imprezie finałowej. 
W przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym.
Ponadto przewiduje się wyróżnienia honorowe w postaci druku w antologii towarzyszącej imprezie. 
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i internecie. 
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w lipcu 2018 r. podczas XXVIII Noworudzkich Spotkań z Poezją. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia dwa tygodnie przed uroczystością.


2016 © Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie | powered by uCore Engine

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, informujemy, iż nasza witryna umieszcza w pamięci podręcznej Państwa przeglądarki tzw. plik cookie. Jest on wykorzystywany jedynie w celach statystycznych, a także aby ułatwić Państwu nawigację po stronie. Jeśli uważają Państwo, że narusza to Waszą prywatność, mogą Państwo wyłączyć obsługę plików cookie dla konkretnej witryny w ustawieniach przeglądarki.