Trwa ładowanie danych...

Aktualności

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Dodane przez: Rafał Wojciechowski
VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie

ogłasza

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Do 15 października 2021 r. należy wysłać zestaw pięciu wierszy.

Honorowane będą tylko prace nadesłane w jednym pliku tekstowym, w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) oznaczone godłem na adres e-mailowy: dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl.

Kopertę sygnowaną tym samym godłem co wiersze, z dopiskiem „Konkurs Krukowskiego”, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, należy przesłać pocztą na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie,
ul. Bohaterów Getta 10,
57-400 Nowa Ruda.

Nadesłane utwory nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach. Jeden autor może wysłać jeden zestaw. Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na:

  • upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowości),
  • nieodpłatne wykorzystanie wierszy napisanych przez autorów w pokonkursowej antologii, prasie lokalnej bądź na stronie internetowej organizatora,
  • publikację zdjęć przedstawiających uczestników konkursu,
  • gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.

Zdobywcy nagród w konkursie, podlegają karencji, mianowicie:

I miejsce – trzy lata,
II miejsce – dwa lata,
III miejsce – rok.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu łamania praw autorskich.

Jury po przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokości:

I – 1500 zł,
II – 1000 zł,
III – 500 zł.

Możliwy jest inny podział nagród. Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w imprezie finałowej. W przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się do końca 2021 r. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia dwa tygodnie przed uroczystością.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia imprezy finałowej sposób wręczenia nagród będzie uzgodniony indywidualnie ze zwycięzcami konkursu. Ponadto przewiduje się wyróżnienia honorowe w postaci druku w antologii towarzyszącej imprezie.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i Internecie. W przypadku konieczności odwołania konkursu odpowiednia informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora www.biblioteka.nowaruda.plNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
2016 © Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie | powered by uCore Engine
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu biblioteka.nowaruda.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowej Rudzie, ul. Boh. Getta 10, 57-400 Nowa Ruda.