Cennik usług reprograficznych

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2023
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
W Nowej Rudzie
z dnia 06.09.2023 r.

 

Cennik usług oferowanych przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowej RudzieKSERO

format A4 - 0,50 zł / strona (czarno-białe)

format A3 – 1,00 zł / strona (czarno-białe)WYDRUK

format A4 - 1,00 zł / strona (czarno-białe - tekst, tabelki bez tła)

format A4 - 2,00 zł / strona (kolor - rysunek, tekst bez względu na ilość koloru)