Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie jest beneficjentem programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego.

Informacja o Narodowym Programie Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025