Regulamin Czytelni MBP w Nowej Rudzie

Załącznik nr 1 do postanowienia nr 3/2013
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

I.

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Warunkiem korzystania z czytelni jest posiadanie karty bibliotecznej.
 4. Czytelnik:
  1. Okazuje dowód tożsamości
  2. podpisuje zobowiązanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz 883)
  3. Bibliotekarz wydaje kartę biblioteczną
  4. Wydanie karty bibliotecznej – koszt 1 zł
  5. O zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie powiadomić MBP w Nowej Rudzie telefonicznie, lub zgłosić się osobiście w celu zablokowania konta.
  6. Wydanie duplikatu zagubionej karty bibliotecznej – koszt 5 zł
 5. Wierzchnie okrycie i bagaż należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 6. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.
 7. W czytelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
 8. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą obsługiwane.

II.

 1. W czytelni można korzystać z własnych przyborów do pisania.
 2. Przyniesienie ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurującego bibliotekarza.
 3. Czytelnik może zarezerwować książkę z której chwilowo korzysta inny czytelnik.
 4. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
 5. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić wszystkie udostępnione materiały.
 6. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, może skorzystać z usług wypożyczalni międzybibliotecznej, która sprowadzi ją z innej biblioteki.
 7. Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury, sposobu korzystania z biblioteki, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w czytelni. Udostępnia korzystanie z internetu według odrębnego regulaminu.

III.

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania materiałów bibliotecznych będących własnością społeczną.
 2. Korzystanie z rycin, map itp. wymaga szczególnej ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenia.
 3. Na kopiowanie materiałów bibliotecznych znajdujących się w czytelni należy uzyskać zgodę bibliotekarza.
 4. Za uszkodzone materiały biblioteczne czytelnik uiszcza karę określoną przez bibliotekarza lub dyrektora biblioteki, której wysokość jest uzależniona od rodzaju uszkodzenia.

IV.

 1. Czytelnik niestosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie.