Historia biblioteki

Karta tytułowa Kroniki Nowej Rudy autorstwa Josepha Wittiga

Nowa Ruda to malownicze miasto położone w Sudetach Środkowych na Obniżeniu Noworudzkim, pomiędzy Górami Sowimi a Wzgórzami Włodzickimi. Jest to miasto, będące połączeniem dwóch odrębnych wcześniej ośrodków miejskich - Nowej Rudy i Słupca. Położenie Nowej Rudy z perspektywy rozwoju turystyczno - kulturalnego jest bardzo korzystne. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona, a kilka kilometrów od Nowej Rudy przebiega granica polsko - czeska.

Początki Miejskiej Biblioteki Publicznej sięgają pierwszych lat powojennych, kiedy to Ministerstwo Oświaty, zleciło w 1949 r. Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kłodzku zorganizowanie sieci bibliotek na terenie powiatu i jedną z nich założono w Nowej Rudzie, z siedzibą w Woliborzu. Uroczyste otwarcie miało miejsce 16 stycznia 1949 roku.

Od 1 października 1954 roku Nowa Ruda została siedzibą powiatu i już od 1 stycznia 1956 r. zaczęła funkcjonować Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, której kierownikiem została Melania Bazała. Na początku biblioteka miała siedzibę przy ul. Kościelnej, następnie przy ul. M. Nowotki (obecnie Marszałka Józefa Piłsudskiego). Po reformie administracyjnej z 1975 r. przemianowano nazwę biblioteki na Miejską Bibliotekę Publiczną, która była Oddziałem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Wałbrzychu. Od 1 stycznia 1978 r. biblioteka usamodzielniła się i tak jest do dzisiaj. W wyniku odejścia Melanii Bazały na emeryturę w 1985 r. nowym dyrektorem biblioteki została Witolda Walosczyk, która swoją pracę na tym stanowisku zaczęła od polepszania warunków lokalowych dla filii bibliotecznych na Osiedlu Piastowskim, w Drogosławiu i Słupcu. Głównym sukcesem nowej pani dyrektor było wywalczenie budynku po byłym browarze na adaptację dla biblioteki. Prace trwały od 1989 r. do 1995 r. i dzisiaj Miejska Biblioteka Publiczna jest obiektem przestronnym, w którym znajduje się wypożyczalnia dla dorosłych, dla dzieci, czytelnia, siedziba dyrekcji i sala kominkowa, w której odbywają się ciekawe imprezy i spotkania.

W sierpniu 2007 roku po odejściu pani Witoldy Walosczyk na zasłużoną emeryturę nowym dyrektorem został Sławomir Drogoś.