Informacje o bibliotece

Budynek MBP w Nowej Rudzie - widok od frontu

Miejska Biblioteka Publiczna jest placówką samorządową pełniącą jednocześnie funkcję instytucji kultury i centralnej książnicy miasta. Składa się z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, Wypożyczalni dla Dorosłych i Czytelni, mieszczących się od 1994 roku w przestronnych i nowoczesnych lokalach przy ul. Bohaterów Getta 10 w Nowej Rudzie, w budynku po nieistniejącym browarze.

Integralną częścią MBP są 3 filie rozmieszczone we wszystkich dzielnicach miasta. Filia nr 1 zlokalizowana jest w dzielnicy Drogosław przy ul. Świdnickiej 54. Filie nr 3 i 4 znajdują się w dzielnicy Słupiec na ulicy Kłodzkiej.

MBP posiada bogaty zbiór książek (prawie 126 tysięcy woluminów), w tym księgozbiory w językach obcych: rosyjskim, czeskim, niemieckim, francuskim i angielskim, oraz bogatą kolekcję zbiorów regionalnych skrupulatnie gromadzonych i opracowywanych od 1970 roku. Biblioteka prenumeruje około 40 tytułów czasopism udostępnianych w czytelni.

Noworudzka książnica wykorzystuje elektroniczne technologie w zakresie tworzenia i udostępniania baz danych (katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych), rejestracji czytelników i wypożyczeń, udostępniania internetu.

Biblioteka aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta, podejmuje szerokie spektrum działań kulturalnych, co wpływa na atrakcyjny wizerunek instytucji. Bardzo ważnym elementem działalności biblioteki jest popularyzacja regionalnych i lokalnych twórców poprzez organizowanie wystaw, wernisaży i spotkań autorskich.

Nowa Ruda zaistniała - za sprawą biblioteki - na ogólnopolskiej literackiej i kulturalnej mapie, dzięki Noworudzkiemu Klubowi Literackiemu "Ogma" i Noworudzkim Spotkaniom z Poezją organizowanymi od 17 lat przez bibliotekę. W noworudzkiej książnicy w latach dziewięćdziesiątych debiutowała Olga Tokarczuk odczytując fragmenty swej pierwszej powieści "Podróż Ludzi Księgi". Możemy także poszczycić się wieloletnią współpracą ze znanym krytykiem literackim dr Karolem Maliszewskim.

W 2001 roku Miejska Biblioteka Publiczna uhonorowana została przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich medalem "Bibliotheca Magna Perrenisque", jako placówka przyjazna czytelnikom oraz za całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego.