Deklaracja dostępności architektonicznej

Deklaracja dostępności architektonicznej

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, Biblioteka Centralna, ul. Bohaterów Getta 10, 57-400 Nowa Ruda

Budynek biblioteki jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

 • Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi.
 • Wejście do budynku jest utrudnione przez stopień i ciężkie drzwi wejściowe, otwierane siłą mięśni. Za drzwiami znajduje się szeroki hol główny.
 • Z holu głównego jest dostęp do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, a także schodołaz, przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, umożliwiający dostanie się do Wypożyczalni dla Dorosłych i Czytelni, znajdujących się na wyższych kondygnacjach budynku.
 • Korytarze i schody nie są obecnie wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność.
 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, ani platformy.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 • Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Toaleta na parterze budynku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Wąskie drzwi wejściowe uniemożliwiają dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, Filia Nr 3 i 4, 57-402 Nowa Ruda - Słupiec, ul. Słupiecka 2

Budynek Filii Nr 3 i 4 jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

 • Filie nie dysponują miejscami parkingowymi.
 • Wejście do budynku jest utrudnione przez drzwi, których otwarcie wymaga siły mięśni.
 • Korytarze i schody nie są obecnie wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność.
 • Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą dostać się z holu głównego jedynie do Filii Nr 3, znajdującej się na parterze budynku. Dostęp do Filii Nr 4 uniemożliwiają wysokie i strome schody.
 • Toaleta na parterze budynku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, Filia Nr 1, 57-401 Nowa Ruda - Drogosław, ul. Świdnicka 60

Budynek Filii Nr 1 nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wejście do budynku jest utrudnione dla osób niepełnosprawnych, z powodu wąskich stopni wejściowych oraz drzwi, których otwarcie wymaga siły mięśni.
 • Dodatkowym utrudnieniem dla osób z niepełnośprawnościami jest konieczność skorzystania z domofonu aby móc dostać się do środka.
 • Wąski korytarz oraz drzwi wejściowe utrudniają osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostanie się do filii biblioteki.
 • Toaleta w budynku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 74 872 46 96,
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10, 57-400 Nowa Ruda,
 • wysłać e-mail na adres: biuro@biblioteka.nowaruda.pl,
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach urzędowania 08:00-15:30