Klauzula informacyjna RODO o ochronie danych osobowych dot. ewidencji czytelników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWEJ RUDZIE.Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie:iod@um.nowaruda.pl.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWEJ RUDZIE lub innych bibliotek, w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych (w tym: ewidencję udostępniania zbiorów, kontrolę terminowości zwrotów oraz naliczanie i kontrolę spłaty należności finansowych zgodnie z Regulaminem Udostępniania MBP w Nowej Rudzie. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

  4. Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon, i adres e-mail) mogą być wykorzystane do przekazania informacji o stanie konta czytelnika, w zakresie wynikającym z celu przetwarzania, opisanym w pkt. 3.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług biblioteki, z tym zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po zakończeniu korzystania z tych usług, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne, o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych, należących do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie, lub innych bibliotek, w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych.