Kultura bez barier

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie realizuje przedsięwzięcie grantowe „Literatura bez barier! Likwidacja barier w dostępie do oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zapewnienie dostępności oferty kulturalnej - Noworudzkich Spotkań z Poezją oraz zasobów MBP w Nowej Rudzie poprzez wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Plakat informujący o dotacji dla biblioteki w ramach projektu KULTURA BEZ BARIER