Archiwum za rok 2017

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe

a26a9f7bcbafa1391ae145cfc35e9ee2b50324f4.jpg
dodano: czwartek, 3 sierpnia 2017 autor: Rafał Wojciechowski

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa dolnośląskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerowych realizowanych w ramach projektu „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego  Śląska”, współfinansowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

Zakres szkoleń w projekcie:

 • bezpłatne szkolenia języka angielskiego; różne poziomy zaawansowania; w wymiarze 120h/ grupa; zajęcia w grupach 12-osobowych; zakończone egzaminem TOIEC Bridge i możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu;
 • bezpłatne szkolenia języka niemieckiego; różne poziomy zaawansowania; w wymiarze 120h/ grupa; zajęcia w grupach 12-osobowych; zakończone egzaminem WiDaF Basic i możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu;
 • bezpłatne szkolenia komputerowe; na poziomie podstawowym; w wymiarze 100h/ grupa; zajęcia w grupach
 • 10-osobowych;  zakończone egzaminem ECCC DIGCOMP i możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

Oferujemy:

 • zajęcia organizowane w pobliżu miejsca zamieszkania (pod warunkiem zebrania się 12-/ 10-osobowej grupy);
 • zajęcia realizowane w tygodniu/ weekend w godzinach po południu lub do południa wg preferencji uczestników;
 • bezpłatne szkolenie, podręczniki, egzamin i certyfikat;
 • wykwalifikowaną kadrę (trenerzy/ lektorzy);
 • poziom i tempo nauki dostosowane do grupy szkoleniowej oraz przyjazną atmosferę podczas zajęć.

Warunki udziału:

 • zamieszkanie na terenie powiatu dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego lub wałbrzyskiego (bez miasta Wałbrzych) woj. dolnośląskiego;
 • osoby w wieku 25 – 49 lat posiadające wykształcenie maksymalnie średnie (czyli brak wykształcenia, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, technikum, liceum);
 • osoby w wieku powyżej 50 r.ż. posiadające również wykształcenie policealne lub wyższe (czyli brak wykształcenia, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, technikum, liceum, policealne, wyższe); liczba miejsc ograniczona dla osób z wykształceniem wyższym i policealnym;
 • pierwszeństwo udziału osoby zamieszkujące tereny wiejskie, w wieku powyżej 50 roku życia, z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • do udziału w projekcie nie kwalifikują się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Rekrutacja:

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Projektu

007a57335b2462bcb32b0f71dcfddfaeb205a05c.jpg
a26a9f7bcbafa1391ae145cfc35e9ee2b50324f4.jpg