Archiwum za rok 2023

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Plakat przedstawiający Zygmunta Krukowskiego
dodano: poniedziałek, 16 stycznia 2023 autor: Rafał Wojciechowski

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej RudzieogłaszaIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Do 15 marca 2023 r. należy wysłać zestaw pięciu wierszy oznaczonych godłem na adres:dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl.

E-mail z zestawem wierszy powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adreszamieszkania, numer telefonu. Honorowane będą tylko prace nadesłane w jednym pliku tekstowym,w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) Nadesłane utwory nie mogą być publikowanei nagradzane w innych konkursach.

Jeden autor może wysłać jeden zestaw.

Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na:

  • upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowości),
  • nieodpłatne wykorzystanie wierszy napisanych przez autorów w pokonkursowej antologii, prasielokalnej bądź na stronie internetowej organizatora,
  • publikację zdjęć przedstawiających uczestników konkursu,
  • gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu łamaniapraw autorskich.

Jury po przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokości:
I – 1500 zł,
II – 1000 zł,
III – 500 zł.

Możliwy jest inny podział nagród.

Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w imprezie finałowej. W przeciwnym razienagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym. Ponadto przewiduje się wyróżnienia honorowe wpostaci druku w antologii towarzyszącej imprezie.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w prasie i Internecie. Uroczyste wręczenie nagródodbędzie się w maju 2023 r. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia dwa tygodnieprzed uroczystością.

W przypadku konieczności odwołania konkursu odpowiednia informacja zostanie opublikowana nastronie internetowej organizatora www.biblioteka.nowaruda.pl