Archiwum za rok 2020

Nowe zasady funkcjonowania czytelni od 5.10.2020

Infografika prezentująca zasady korzystania z czytelni w okresie pandemii COVID-19
dodano: czwartek, 1 października 2020 autor: Rafał Wojciechowski

PODSTAWOWE WYMOGI SANITARNE:

  • W czytelni obowiązkowo nosimy maseczkę.
  • Po wejściu do biblioteki, w dziale dezynfekujemy ręce.
  • Zachowujemy dystans powyżej 1,5 metra.
  • Ze względu na ograniczoną pojemność działów bibliotecznych, prosimy o skrócenie czasu wizyty do niezbędnego minimum.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:

  • Udostępnianie zbiorów na miejscu odbywa się wyłącznie w Czytelni (II piętro).
  • Z Czytelni można korzystać po uzyskaniu od bibliotekarza potwierdzenia rezerwacji złożonej telefonicznie (74 872 46 96 wew. 21, lub 22) albo mailowo (czytelnia@biblioteka.nowaruda.pl).
  • Należy podać: numer karty czytelnika, autorów i tytuły zamawianych publikacji lub informację o celu wizyty (praca własna), proponowany dzień i godzinę wizyty.
  • W czytelni udostępniane są książki z księgozbioru podręcznego, dokumenty życia społecznego, roczniki czasopism archiwalnych.  

Czytelnia nie udostępnia gazet i czasopism bieżących.

Liczba czasopism archiwalnych udostępnianych jednorazowo w czytelni jest ograniczona do 1 rocznika.

Czas wizyty w czytelni jest ograniczony do 2 godzin. Można go przedłużyć, jeżeli nie ma innych rezerwacji.

Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i baz danych w działach biblioteki są wyłączone z użytkowania.

Infografika prezentująca zasady korzystania z czytelni w okresie pandemii COVID-19