Archiwum za rok 2017

Powrót Sowy do Doliny Tajemnic!

85894fcaa1d894f6b69ea65b2f63b4b6d2500a40.jpg
dodano: piątek, 26 maja 2017 autor: Rafał Wojciechowski

Dnia 16 maja 2017 r. w Filii Nr 3 MBP w Nowej Rudzie,  przy licznie zgromadzonej publiczności,  miało miejsce spotkanie promujące debiutancką  książkę noworudzianina Macieja Zarańskiego p.t. „Powrót Sowy”. Spotkanie prowadził Dyrektor MBP w Nowej Rudzie Sławomir Drogoś.

Promowana książka to  literacki thriller, którego akcja rozgrywa się w Nowej Rudzie.

„Wracając do Nowej Rudy Adam Sowiński planował wyjaśnić tajemnicze wydarzenia z własnej młodości. Tuż po maturze zniknął w górach na kilka dni i nie pamiętał niczego. Jednak powrót w rodzinne strony wymagał nie tylko podróży do naszego miasta. Także podróży w głąb siebie, w głąb ziemi i w głąb historii…”

Książka ukazała się nakładem Fundacji Klub Innowatora. To nowatorski projekt, którego głównym zamierzeniem jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi a jednostkami samorządu terytorialnego, przy wsparciu podmiotów gospodarczych.
Twórcą i realizatorem tej  platformy  jest Maciej Zarański,  który zdobywał doświadczenie zarówno w rodzimych jak i zagranicznych firmach.  Ostatnie 8 lat pracował jako Asystent Prorektora ds. Rozwoju na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Obecnie pracuje w Drukarni jako Prezes Fundacji i drukarz typograficzny.

Po spotkaniu można było kupić książkę i uzyskać autograf autora.

Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na remont i doposażenie Drukarni typograficznej na ul. Ogrodowej we Wrocławiu.

120ef1807dd2b32b3363e8c9d59902b5fc8bb4ab.jpg
3f6b6813d1ec9d9da903bd78a2526868730d074a.jpg
434cd29be9e56ba4e3b7d72a06dd5ea4a9a163bb.jpg
85894fcaa1d894f6b69ea65b2f63b4b6d2500a40.jpg
95cb10baa67e5de1cf313f73eb68707ec6f7419d.jpg
c455b80d2cabf7b61e301c3e0a40bc485c6ce909.jpg
d3b1179c70eb1884e1464c87b3d1bf94bea1c5e9.jpg
e38cb74c1049663e9d2611f60649ce80494e5dac.jpg