Archiwum za rok 2020

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Krukowskiego

Plakat przedstawiający Zygmunta Krukowskiego
dodano: poniedziałek, 21 września 2020 autor: Rafał Wojciechowski

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie ogłasza VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego.

Do 31 października 2020 r. należy wysłać zestaw pięciu wierszy.  Honorowane będą tylko prace nadesłane w jednym pliku tekstowym, w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) oznaczone godłem na adres e-mailowy: dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl.

Kopertę sygnowaną tym samym godłem co wiersze, z dopiskiem „Konkurs Krukowskiego”, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, należy przesłać pocztą na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10, 57-400 Nowa Ruda.

Nadesłane utwory nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach.  Jeden autor może wysłać beden zestaw.

Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na:

  • upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowości),
  • nieodpłatne wykorzystanie wierszy napisanych przez autorów w pokonkursowej antologii, prasie lokalnej bądź na stronie internetowej organizatora,
  • publikację zdjęć przedstawiających uczestników konkursu,
  • gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.

Zdobywcy nagród w konkursie, podlegają karencji, mianowicie:

I miejsce – trzy lata,
II miejsce – dwa lata,
III miejsce – rok.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu łamania praw autorskich.

Jury po przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokości:

I – 1500 zł, II – 1000 zł, III – 500 zł.

Możliwy jest inny podział nagród.

Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w imprezie finałowej. W przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym.  Ponadto przewiduje się wyróżnienia honorowe w postaci druku w antologii towarzyszącej imprezie. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i Internecie.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2020 r. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia dwa tygodnie przed uroczystością.

W przypadku konieczności odwołania konkursu odpowiednia informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora www.biblioteka.nowaruda.pl