Aktualności - strona 3

Wizyta absolwentów szkoły poligraficznej

Absolwenci szkoły poligraficznej wchodzą do sali poligrafii i drukarstwa na parterze biblioteki.
dodano: piątek, 9 czerwca 2023 autor: Rafał Wojciechowski

Dnia 09.06.2023 r. naszą pracownię poligrafii i drukarstwa odwiedzili abolwenci noworudzkiej szkoły poligraficznej, z roczników 78 - 80.

Goście zapoznali się z wystawionymi eksponatami, powspominali stare czasy i  wysłuchali prezentacji przeprowadzonej przez pana Juliana Golaka. 

Serdecznie dziękujemy za wizytę!

Julian Golak wita się z dwójką absolwentów.
Absolwenci szkoły poligraficznej wchodzą do sali poligrafii i drukarstwa na parterze biblioteki.
Trójka absolwentów pochyla się nad gablotą z archiwalnymi egzemplarzami Małego Drukarza.
Dyrektor biblioteki Sławomir Drogoś i Julian Golak witają gości.
Goście siedzą na krzesłach i słuchają prezentacji Juliana Golaka.