Archiwum za rok 2015

XXV Noworudzkie Spotkania z Poezją

20150724144349.jpg
dodano: piątek, 24 lipca 2015 autor: Grzegorz Rapanowicz

XXVJubileuszowe Noworudzkie Spotkania z Poezją.


9lipca 2015 r. odbyły się XXV Jubileuszowe Noworudzkie Spotkania zPoezją.

Spotkaniazorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna.

Ogłoszonowyniki I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. ZygmuntaKrukowskiego.

Nagrodęgłówną zdobył Czesław Markiewicz z Zielonej Góry.

Dwiedrugie przyznano Annie Grabowskiej z Francji i Miłoszowi Anabell zWarszawy.

Nagrodatrzecia trafiła do rąk Magdaleny Sokowskiej z Wałbrzycha.

Poza tymwyróżniono trzydziestu sześciu poetów umieszczając ich wiersze wpokonkursowej antologii „Opisz to/zostań po sobie”.


Wiersz nagrodzonego Czesława Markiewicza z Zielonej Góry.


Polskoonline


czymjesteś:

trzynastomazgłoskami trzydziestometrowym

Chrystusemautostradą na zachód wizą na wschód odsieczą

zaborempowstaniem pogromem cudem


średniąkrajową produktem brutto premierą w narodowym

przeźroczystąurną pekaesem chwilówką pendolino


piątkąod chanel na galeryjnej mszy najstarszą kobietą

wosiedlowym oknie zapachem niemytych genitaliów


?


ukrytamiędzy potopami a zniewolonymi umysłami

przykrytasłomą i chińskim asfaltem karmiona gryką

i surowąrybą myląca blog lifestylowy z nowym testamentem


!

możezmieniłaś adres i każesz pisać na Berdyczów


?


niedam ci spokoju choćbym zdychał w Glasgow bo mam

cięod nieproszonego poczęcia niestety na końcu języka


(…)Prezentacjompoetyckim towarzyszyły śpiewy tradycyjnych pieśnisłowiańskich. oraz występy zespołu „Bieguni”.


Wdrugiej części Literackiej Nowej Rudy prezentowali się prozaicyOlga Tokarczuk, Joanna Bator i Janusz Rudnicki .Tą częśćprowadził Michał Nogaś.

Burmistrz miasta Tomasz Kiliński nadał Oldze Tokarczuk tytuł HonorowyObywatel Nowej Rudy.

Tegosamego dnia o godzinie dwunastej burmistrz Tomasz Kiliński odsłoniłtablicę upamiętniająca

XXVNoworudzkie Spotkania z Poezją . Tablicę wmurowano w holu MBP naul. Bohaterów Getta 10.

20150724144349.jpg
20150724144355.jpg
20150724144401.jpg
20150724144408.jpg
20150724144414.jpg
20150724144421.jpg